Jdi na obsah Jdi na menu
 


Player vs. Player

26. 5. 2006

Vývojáři v Blizzard Entertaiment jsou si dobře vědomi toho, jak oblíbené jsou mezi hráči PvP souboje. Proto do World of WarCraft připravili mnoho míst, která jsou pro takovým bitkám předurčeny. Obvykle se jedná o místa, kde se střetávají území obou znepřátelených frakcí - Aliance a Hordy. Blizzard se snaží v hráčích udržovat pocit, že žijí ve světě, který je stále zmítaný válkou mezi těmito frakcemi. Některé PvP Questy přímo vybízejí k boji s nepřítelem a samozřejmě nabízejí hráči náležitou odměnu. V některých z těchto Questů máte například za úkol odstranit nějaké vysoce postavené NPC znepřátelené strany. Jak vidíte, snahou vývojářů je vytvořit hru, která se nebude soustředit pouze na příběh nebo na PvP, ale rovnoměrně rozdělí všechny tyto prvky tak, aby si každý z hráčů mohl vybrat styl hry, který mu nejvíce vyhovuje.

 

  BOJIŠTĚ  

Napříč celým světem narazíte na různá místa určená k PvP bojům - takzvaná Bojiště (Battlegrounds). Jakmile na toto území vstoupíte, musíte se mít na pozoru, protože na sebe berete riziko, že na vás zaútočí některý z opozičních hráčů. Bojiště se nacházejí jak na normálních, tak i na PvP serverech.
Jedním z těchto bojišť je například Alterac Valley, které je poblíž Alterac mountainst. Uvnitř tohoto území naleznete kroměo bligátních potvor a Questů také vesnice Aliance a Hordy. Mezi nimi samozřejmě zuří neustávající boje a je jen na vás, jestli se do nich zapojíte, nebo ne. Questy v této oblasti jsou samosebou koncipované tak, aby motivovaly k vzájemným šarvátkám mezi oběma vesnicemi. Takové úkoly jsou pro hráče o to zajímavější, že nabízejí vyšší odměny, stejně jako ve všech ostatních PvP zónách.
Jedním z hlavních cílů je zničení nepřátelské vesnice - pokud se vám podaří zabít jejího vůdce, vesnice je považována za zničenou a všichni členové týmu, který se na jejím dobytí podíleli, získají body Cti (více o Cti se dočtete níže).
Do budoucna plánují vývojáři přidat do systému Bojišť také obléhací zbraně, jako jsou katapulty či balisty (jak je známe z předchozích WarCraftů), které by zvýšily zábavnost těchto bojů. Bohužel se obléhacích zbraní nejspíš dočkáme až v některém z datadisků. Jakmile však budou ve hře, systém Bojišť se trochu změní. Již nebude cílem zabít vůdce nepřátelského opevnění, ale zničit jeho budovy a vesnici doslova rozdrtit.)
V průběhu boje se dá využít také speciální NPC podpora. Příkladem mohou být například jezdci na griffonech, kteří bombardují nepřátele z nebe.

VYUŽITÍ TROFEJÍ ZE ZABITÝCH NEPŘÁTEL  

Jakmile je hráč na bojišti zabit, ten kdo ho zabil si může vybrat questovou odměnu a trofej ze zabitého protihráče. Pokud například hrajete za Hordu a zabijete nepřátelského hráče z Aliance, můžete z něj sebrat jeho krev. Krev není jedinou trofejí, ale je velmi důležitá. Shromažďování krve dodává hráči úžasné účinky. Když spolu se svými spoluhráči nashromáždíte dostatečné množství nepřátelské krve (a tím jsou myšleny tisíce) a donesete ji hlavnímu šamanovi (v případě Aliance spellcasterovi) vaší frakce, za odměnu vám aktivuje rituál, pomocí kterého je možné vysumonit ohromného elementála, který pak půjde ničit nepřátelskou základnu. Na obdobném principu to funguje i v případe Aliance (stále se bavíme o Alterac Valley, jiné battlegroundy mohou fungovat na odlišném principu).
Kromě krve ale získáte ze zamordovaných nepřátelských hráču také jejich insignie. Ty vypadají velice podobně jako PvP vlajky, které jsou u portrétu postavy, která je označena pro PvP. Jakmile insignii seberete, zničíte tím tělo padlého nepřítele – v tu chvíli na něj nemůže jiný hráč použít resurrect.

HŘBITOVY  

Jakmile jste zabiti (a je vám nepřátelským hráčem sebrána insignie), hra se vás zeptá, zda se chcete vrátit na nejbližší hřbitov, kde budete oživeni a budete moci pomstít znesvěcení vašeho mrtvého těla. Když se objevíte na hřbitově, zjistíte, že se zde místo klasického Spirit Healera nachází živá NPC postava, která oživení provádí. Návrat k životu je ale na bojištích o něco složitější než ve zbytku světa. Nemůžete se oživit, jak se vám zlíbí. Místo toho musíte počkat, až vás NPC oživí, což provádí pomocí plošného kouzla přibližně jednou za půl minuty (na monitoru uvidíte odpočet, který vám řekne, jak dlouho ještě budete na oživení čekat). Jakmile je resurrect aktivován, všichni mrtví hráči čekající na hřbitově jsou rázem živí (s plným zdravím i manou ale bez resurrection sickness a bez ztráty durability) a mohou se opět vrhnout do boje. To ale může být někdy docela dlouhá cesta, v závislosti na umístění hřbitova, kde jsou oživeni.
Alterac Valley má, stejně jako ostatní bojiště, několik hřbitovů. Některé jsou poblíž základny, další je v centrální části mapy (u menších battlegroundů může být pro každou stranu hřbitov jen jeden). Hřbitovy jsou v základu neutrální půdou, která může být zabrána kteroukoliv frakcí, což hře přidává na strategii. Každá ze stran chce samozřejmě hřbitov ve středu mapy získat, aby se jejich bojovníci mohli rychleji vracet zpět do bitvy. Ještě větší výhodou je získání hřbitova poblíž nepřátelské základny, čímž se eliminuje zdlouhavé běhání přes celou mapu až k základně nepřítele.
Vlastnictví hřbitova je označeno vlajkou, která se v něm nachází. Pokud takto hřbitov získáte, objeví se v něm vaše vlajka a několik NPC obránců. Jestliže chcete nepřátelský hřbitov získat pro sebe, musíte svrhnou vlajku nepřítele a postavit tam svou. To se ale lehce řekne, kdežto těžko udělá. Obránci nedají své území lacino. Jakmile se vám to ale povede, na hřbitově vyroste vaše vlajka, kolem ní se začnou motat stráže vaší frakce, a co je nejdůležitější, nepřítel se zde již nemá šanci oživit - narozdíl od vás.

TÝMOVÝ PvP SYSTÉM   Oproti některým jiným hrám je ve World of WarCraft cílem vytvořit týmový PvP systém. Sami vývojáři přirovnávají PvP ke sportu, který je také mnohem zábavnější v týmu. Dalším důvodem pro zakomponování týmové hry je pocit sounáležitosti s ostatními hráči, který důležitost spolupráce prohlubuje. Jakmile se tedy nalogujete do hry, máte jistotu, že vás ostatní hráči vaší frakce podpoří a když se například na Bojišti dostanete do úzkých, vždy se najde někdo, kdo vám pomůže.
Při PvP boji také nabývají na důležitosti jazyky, kterými se jednotlivé rasy dorozumívají. Znepřátelení hráči si nerozumí, ale snad se v budoucnu dočkáme možnosti naučit se skill pro cizí řeč.

PvP ÚKOLY   Herní systém také obsahuje jakési úkoly, které v rámci PvP mohou skupiny hráčů plnit. Nejedná se o Questy, ale cíle dané frakce, které jsou obecně známé, a o něž její členové mohou usilovat. Jakmile hráči některý z takových úkolů splní, všem spoluhráčům hráčům v jejich frakci, kteří se podílejí na PvP, se zvýší Čest (Honor), která je hlavní hodnotou PvP systému. Tyto úkoly mohou představovat zabití důležitého NPC nebo ovládnutí daného území. Pokud se tedy například hráčům Aliance podaří zabít v Orgrimmaru náčelníka Orků - Thralla, všem aliančním PvP hráčům se automaticky zvýší hodnota Cti za daný den.
Bojiště fungují na podobném principu. Cílem hráčů je dobýt určité konkrétní území a jakmile se toto povede, všichni hráči, kteří se na útoku podíleli, získávají body Cti. Přestože se v PvP bojích můžete dočkat i odměn pro konkrétní hráče, spolupráce v týmu a společné akce se vyplatí vždy a především všem.

MOTIVACE  

Tvůrci jsou si samosebou vědomi toho, že žádný PvP systém nebude hráče bavit, pokud k jeho využívání nebudou řádně motivováni. A odměn World of WaCraft nabízí celou řadu. Kromě Cti, která je popsána níže, může hráč usilovat například o nějaký konkrétní titul. S ním pak může být spojeno právo na speciální týmový PvP tabard. Čím lépe si hráč povede, tím budou odměny lákavější - jmenujme například slevy u různých obchodníků, extra vybavení.
Pokud hráč dosáhne hodnocení nejvyšších a stane se tak Důstojníkem (Officer), může se těšit na důstojnický tabard a získá také přístup do zvláštních důstojnických kasáren, kam hráči jinak nemohou. Uvnitř kasáren lze nakupovat vzácné předměty, na jejichž používání je ale potřeba mít dostatečné hodnoty Cti a příslušnou hodnost. Důstojníci na velmi vysokých levelech mohou navíc získat přístup ke speciálním jezdeckým zvířatům (Mounts) nebo k předmětům epických kvalit.
PvP hráčům s nejvyššími hodnostmi se navíc dostane zvláštní pocty a mohou získat obzvláště vysoké tituly, jako je například City Protector (ochránce určitého města) a s tím spojená možnost teleportovat se do svého města dle libosti.

BITVY VE JMÉNU CTI   Na konci každého dne se spočítají hodnoty Cti, které si vydobyly obě frakce a k nim se připočtou bonusy za splněné PvP úkoly nebo dobytá Bojiště. Takto spočítané bodové ohodnocení se pak rozdělí mezi všechny hráče, kteří se ten den podíleli na PvP. Tyto body se mezi hráče nedělí rovnoměrně, ale podle jejich dosavadní výše Cti. Pokud se hráč v daný den na PvP nepodílel, jeho zisk se rovná nule.
Body Cti získává (nebo ztrácí!) hráč také za zabití každého nepřátelského hráče (nebo NPC). Pokud se rozhodnete zabít nepřítele a podaří se vám to, může se jednat buď o Čestné Zabití (Honorable Kill) nebo o Nečestné Zabití (Dishonorable Kill). O Čestném Zabití se mluví, pokud porazíte nepřítele, který má přibližně stejný level jako vy nebo vyšší. Je samozřejmé, že čím výš je nepřítel levelově nad vámi, tím za jeho porážku získáte více bodů Cti. Pokud ale zabijete hráče, který je výrazně pod vaším levelem, dopustíte se Nečestného zabití a to vám může hodnotu Cti dokonce snižít. Za obzvláště podlé se považuje zabíjení bezbranných NPC, jakými jsou třeba zadavatelé Questů nebo NPC pro leteckou dopravu.
Pokud by některý z hráčů prováděl opakovaná Nečestná Zabití, nejenže by jeho hodnota Cti klesla hluboko do mínusu, navíc by také riskoval ztrátu bodů Zkušenosti a nebo by dokonce mohl stát nepřítelem obou frakcí. Cílem PvP systému je tedy odměnit čestnou hru a tu nečestnou co možná nejúčiněji penalizovat.
Vždy na konci každého týdne obdrží hráči záznam, na kterém budou sepsány všechny jejich Čestná a Nečestná Zabití, Kolik ve své frakci získali Cti a jak jsou na tom v rámci svého týmu. Všechna tato čísla se pak ve výsledku promítnou do jeho Vojenské Hodnosti (Military Rank). Tato hodnost spolu s úspěchem v PvP mohou hráče opravňovat k využívání speciálních výhod. Hodnost hráče odlišuje od ostatních a každý hráč si s její pomocí může vysloužit slávu a prestiž. Kdokoliv si bude moci prohlédnout výsledky PvP za uplynulý týden, ze kterých bude jasné, jak si který hráč vede - tyto výsledky budou příslušné jak ve hře, tak i na zvláštní webové stránce, která bude k tomuto účelu zřízena a vždy jednou týdně aktualizována.