Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hrdinové Lidí

26. 5. 2006
 

Jaina Proudmoore

Povolání: Lidská čarodejka – Zvláštní agent Kirin Tor

Příslušnost: Aliance

(WarCraft III: Reign of Chaos, WarCraft III: The Frozen Throne, World of Warcraft)

Pravděpodobně jedna z nejnadanějších čarodějek, které se za celé generace v Dalaranu objevily. Jaina je bystrá, zvídavá mladá žena, která se neustále snaží rozšiřovat své znalosti a magické schopnosti. Její otec, admirál Proudmoore z Kul Tirasu, patřil k největším hrdinum Druhé Války. Jaina pociťuje neustálý tlak ve vztahu ke jménu svého otce, ale sama touží pouze studovat a pokračovat v nastoupené cestě zkoumání magie. Podobně jako Arthas byla i Jaina hluboce raněna, když její milostný vztah s mladým princem skončil. Nikdy však nedopustila, aby jí duševní rozpoložení narušilo studia nebo vědecké bádání. Její učitel, arcimág Antonidas, tvrdil, že by se mohla stát největší čarodějkou, jakou kdy rasa lidí zrodila.

  

Princ Arthas Menethil

Povolání: Lidský paladin – korunní princ Lordaeronu

Příslušnost: Aliance, Rytíři Stříbrné ruky

(WarCraft III: Reign of Chaos, WarCraft III: The Frozen Throne, World of WarCraft)

Arthas, jediný syn krále Terenase, je idealistický, i když poněkud unáhlený mladý muž, který sní o tom, že jednoho dne nahradí svého otce jako král Lordaeronu. Arthas se v devatenácti stal učedníkem na Paladina a od té doby sloužil jako oblíbený žák Uthera Lightbringera. Přestože Arthas miloval laskavého Uthera jako svého strýce, toužil po tom dát se vlastní cestou a stát se hrdinou stejného významu, jako byli veteráni, kteří během Druhé Války bojovali proti Orkům. Přestože Arthas pociťoval žal, když skončil jeho krátký milostný vztah s čarodějkou Jainou Proudmoore, pozoruhodně dobře plnil své role prince lordaeronského i svatého Paladina. Choval hlubokou úctu ke svatému Světlu a netoužil po ničem jiném než bránit svůj milovaný lid.

 

Král Llane

Povolání: Vládce království Azeroth

Příslušnost: Azeroth

(WarCraft: Orcs and Humans)

V době kdy se Llane narodil, nebylo ještě v Azerothu ani známka Orků a lidské národy žili v relativním klidu. Llanovi rodiče, Král Wrynn III a lady Varia, byli za syna vděčni, protože znamenal pokračování jejich rodu a nástupce trůnu. Tím byl jmenován ve svých devatenácti letech a zůstal jím až do konce První Války, kdy byl zabit běsnící Hordou. Na jeho místo pak nastoupil královský regent a Llanův osobní přítel Anduin Lothar.

 

Sir Anduin Lothar

Povolání: Vojevůdce Azerothu, po smrti krále Llana se stal zástupcem krále

Příslušnost: Aliance

(WarCraft: Orcs and Humans, WarCraft II: Tides of Darkness, WarCraft II: Beyond the Dark Portal)

Lothar vyrůstal v Azerothu a byl zde i jmenován Sirem. Celých padesátsedm let sloužil věrně Azerothu a Alianci a i když pobýval v dalekých krajích Lordaeronu, vždy toužil po domově. Byl hrdým a vznešeným bojovníkem, během krátké doby si získal místo u královy čestné stráže už když byl velmi mlád. Poté co získal titul Rytíře a stal se členem Bratrstva Koně, dostal za úkol nalézt artefakt - svatou knihu zvanou "Tome of Divinity". Úkol, který stál život všechny jeho muže. Poté co navrátil tyto svaté listiny klerikům z Northshire, vedl Lothar armády Azerothu do bitvy s Orčí Hordou. Když Orkové vydrancovyli království a zabili jeho obhájce - krále Llana, Lothar sebral své muže a vedl exodus svých lidí na sever do Lordaeronu, který byl jejich jedinou nadějí. Za své zásluhy a služby lidu Azerothu byl jmenován regentem Azerothu. Když se pak stal velitelem všech pozemních a leteckých jednotek Aliance, Lothar se zapřísáhl, že pomstí smrt svého krále i všeho lidu, který zemřel rukou Orků.

 

Král Terenas Menethil II.

Povolání: Král kdysi nejmocnějšího království lidí - Lordaeronu

Příslušnost: Aliance

(WarCraft III: Reign of Chaos)

Terenas se stal následovník trůnu po hrdinském Králi Lotharovi. Ještě, než se mohl na trůně pořádně ohřát, Horda znovu začala proudit branami z Draenoru. Když armády Groma a Kilrogga prvně zaútočily, reakce aliančních sil byla pomalá a Terenas se nemohl ve válečném umění svému předchůdci rovnat. Svolal své spojence Elfy a Trpaslíky a začal je připravovat na odvetu. Zrealizoval také smělý plán a poslal svého nejlepšího generála Turalyona a mága Khadgara Portálem zpět do Draenoru, aby zde zničili zárodky Hordy. Jeho odpůrci tvrdili, že ten nápad vznikl vlastně v hlavě Khadgara nebo Turalyona, ale nemohli nic dělat s rozhodnutím krále. Mise dopadla nad očekávání a Terenas proto nechal postavit velkou halu na počest těchto hrdinů, kteří obětovali své životy za úspěch mise. Historie však Terenasovi neodpustila tak snadno. Mnozí si mysleli, že Orkové již byli vyhubeni. Jiní však stále věřili, že mohou být osvobozeni. Terenas stále váhal s nějakým výrazným rozhodnutím a snažil se udržovat status quo. Všechny dosavadní konflikty byly přisuzovány právě Terenasovi. Koneckonců, byl to právě on, kdo měl možnost zničit Orky jednou provždy. Jeho největším selháním se však stala jeho nerozhodnost ve chvíli příchodu Nemrtvých. Jeho syn, princ Arthas, ho varoval. I on věděl, co přichází a že jeho lid mu to nečinnost nikdy neodpustí. Terenas nikdy nepodnikl mnoho, aby se pokusil sjednotit lidi s rasami Trpaslíků a Elfů. Nepokoje, které vznikly u jeho vlastního dvora byly nad jeho síly. Nakonec se k tomu všemu Arthas obrátil proti svému lidu, své rodině. Mnozí věří, že kdyby Terenas podpořil svého syna, Nemrtví mohli být zastaveni a Arthas zachráněn. Bohužel, Terenas vykonal příliš málo a nakonec skonal rukou vlastního syna.

 

Král Anduin Wrynn

Povolání: Vládce Stormwindu

Příslušnost: Azeroth

(World of WarCraft)

Král Anduin je tak moudrým vládcem, jak jen desetiletý chlapec může být. Poté co jeho otec, král Varian Wrynn, za záhadných okolnosí zmizel při své cestě na ostrov Theramore, byl mladý Anduin na příkaz královského poradce, Lady Prestor, korunován na krále. Podařilo se tak zabránit bezpráví, které by mohlo stormwindské království zachvátit. Přestože se mnoho obyvatel obává, že se jejich král již nikdy nevrátí, Anduin dělá co je v jeho silách, aby utišil jejich strach. Díky tomu se obecně předpokládá, že se chlapec jednoho dne stane právoplatným vládcem země.

 

Aegwynn

Povolání: Strážce Řádu Tirisfalu

Příslušnost: Azeroth

(Neobjevila se v žádné z her - můžete se o ní ale dočíst v knize WarCraft: Poslední Strážce)

Strážce Azerothu Aegwynn se stala členkou Řádu Tirisfalu, skupiny, která zajišťovala ochranu světa před Plamennou Legií. Aegwynn byla bohatě obdařena mocí, která jí umožňovala porazit temného Titána Sargerase a pohřbít ho pod bouřícím Maelstromem. Aegwynn se vdala za mága Nielase Arana a splodila s ním syna. Velkou část své moci předala svému potomkovi, aby se i on mohl stát Strážcem Řádu Tirisfalu. Bohužel, Sargeras byl schopný předat část své duše jejímu ještě nenarozenému synovi, Medivhovi. Aegwynn chránila Azeroth před Legií, ale skrze jejího potomka si Legie znovu našla cestu na zemi. Jakmile si uvědomila hloubku šílenství svého syna, byla to právě ona, kdo informoval krále Llana o jeho zradě.

 

Nielas Aran

Povolání: Mág, otec posledního Strážce - Medivha

Příslušnost: Aliance

(Neobjevil se v žádné z her - můžete se o něm ale dočíst v knize WarCraft: Poslední Strážce)

Otec Medivha, posledního Strážce. Nielas byl mágem, kterého si Aegwynn vybrala za manžela a postupem času i za otce svého dítěte. Aran byl mocným kouzelníkem a ctěným služebníkem krále. Když ve dvanácti letech Medivh upadl do spánku a jeho rodičům bylo jasné, že byl nakažen Legií, Nielas Aran obětoval svůj život ve snaze odstranit nákazu z Medivhovi duše, bohužel byla jeho snaha marná.

 

Medivh

Povolání: Poslední Strážce Řádu Tirisfalu

Příslušnost: velice proměnlivá

(WarCraft III: Reign of Chaos, Také o něm pojednává kniha WarCraft: Poslední Strážce)

Medivh je synem čaroděje Nielase Arana a Aegwynn. Medivh, "Strážce Tajemství", je poslední ze Strážců Tirisfalu. Po svých rodičích zdědil fenomenální moc a v den svých dvanáctých narozenic upadl do hlubokého spánku, ze kterého se probudil o šest let později. Naneštěstí pro lidstvo, mladý kouzelník byl během svého spánku nakažen Plamennou Legií. Počal studovat temnou magii a prováděl tajemné exprimenty, při kterých cestoval duchem po odlehlých místech. Během jedné takové cesty se dostal do kontaktu s Orčím šamanem Gul'danem a přislíbil mu ukázat místo posledního odpočinku Sargerase. Na oplátku chtěl pomoci zničit Azeroth Hordou. Když ale invaze Orků začala, Medivh stále neslavil vítězství. Byl zabit roku 600 expedicí krále Llana a nikdy tak nemohl Gul´danovi ukázat umístění Sargerasovy hrobky. Nikdo neví, co s ním bylo celých těch dvacet let, ani jak je možné, že opět kráčí Azerothem. Tentokrát se snaží lidstvo varovat před dalším příchodem Legie. Díky jeho pomoci se Lidem, Orkům a Temným Elfům podaří zničit Archimonda a poprvé stát v bitvě jako spojenci. Traduje se, že Medivh byl naposledy spatřen ve spálených lesích Ashenvalu, ale nikdo skutečně neví, kde je mu konec.

 

Uther Lightbringer

Povolání: Lidský paladin – velitel Rytířů Stříbrné ruky

Příslušnost: Aliance

(WarCraft III: Reign of Chaos, WarCraft III: The Frozen Throne)

Uther byl prvním z paladinů, kterým před Druhou Válkou požehnal sám arcibiskup Faol. Je bitvami protřelým veteránem, uznávaným největším válečníkem v celých dějinách lidstva. Přestože uplynulo již mnoho let od doby, kdy jeho milovaný Lordaeron ohrožovala válka, Uther nikdy nepolevil ve své službě chránit zemi před hrozbami pololidí a společenskými nepokoji. Chrabrý velitel Paladinů je možná nejznamenitějším generálem, jakého kdy Aliance poznala. Jedině přání sledovat, jak se z Arthase stává muž hodný nosit korunu svého otce, mu brání, aby odešel do výslužby a užíval si zasloužený odpočinek.

 

Khadgar

Povolání: Královský mág, Průzkumník

Příslušnost: Aliance

(WarCraft II: Tides of Darkness, WarCraft II: Beyond the Dark Portal)

Khadgar se stal jedním z velkých hrdinů-průzkumníků díky jeho statečnosti při službě království Azeroth během První Války. Především během úkolu, při kterém měl prozkoumat hrozivou magii, které je zapotřebí pro postavení Temného Portálu. Khadgar odcestoval do Dalaranu, aby zde projednal původ tohoto magického průchodu s tajemnými Kirin Tor. Poté se Khadgar navrátil do Azerothu a zde pokračoval ve studiích zbytků Portálu, který byl zničen během Druhé Války.

 

Turalyon

Povolání: Paladin Lordaeronu

Příslušnost: Aliance

(WarCraft II: Beyond the Dark Portal)

Turalyon byl jedním z prvních rytířů Lordaeronu, kteří byli trénováni na Paladiny samotným Utherem Lightbringerem. Třebaže Turalyon zapřísáhle věří, že řád může být prosazován pouze skrze extrémní válečnickou disciplínu, je vysoce uznáván svými přáteli a koneckonců i protivníky. Turalyon byl mezi jednotkami, které byly Lordem Lotharem vyslány do léčky u Blackrock Spire a hluboko ve své duši skrývá velikou lítost, že nedokázal zabránit smrti velkého Rytíře.

 

Alonsus Faol

Povolání: Arcibiskup, učitel Kleriků v Northshire Abbey

Příslušnost: Azeroth

(WarCraft II: Tides of Darkness)

Alonsus Faol byl arcibiskupem a opatem v Northshire Abbey. Celý svůj život zde pomáhal cvičit mladé Kleriky a později i Paladiny léčivému kněžskému umění. Po Druhé Válce pomáhal králi Terenasovi s přestavbou Lordaeronu a s podporou zemí, které stále setrvávaly v Alianci s Lordaeronem.

 

Arcibiskup Benedictus

Povolání: Arcibiskup, Opat v Katedrále Světla

Příslušnost: Azeroth

(World of WarCraft)

Zamlada byl laskavý Benedictus studentem lordaeronského duchovního vůdce, Arcibiskupa Alonsa Faola. Benedictus strávil mnoho let učením od svého zbožného mistra a pomáhal také Církvi Světla vystavět její nejúžasnější monument – Katedrálu ve Stormwindu. Po Faolově smrti se stal Benedictus vůdcem Církve a přísahal, že bude pokračovat v práci, kterou jeho mentor před mnoha lety započal.

 

Danath

Povolání: Kapitán domobrany království Stromgarde

Příslušnost: Aliance

(WarCraft II: Beyond the Dark Portal)

Zkušený námezdní kapitán Stromgardské domobrany a hrdina Druhé Války. Svou skvělou pověst si vydobyl jako výborný velitel ve finální bitvě při osvobozování trpasličí země Khaz Modanu. Dananth se poté usídlil v Novém Stormwindu v Azerothu a působil zde jako dozorce zvláštních táborů, které byly vybudovány pro zajaté Orky. 

Antonidas

Povolání: Lidský arcimág – představený Kirin Tor v Dalaranu

Příslušnost: Kirin Tor

(WarCraft III: Reign of Chaos)

Antonidas je představeným Kirin Tor, sboru kouzelníků, kteří vládnou kouzelnému království Dalaran. Tento ctihodný arcimág patří k nejmocnějším kouzelníkům na světě. Přestože mu jeho chřadnoucí zdraví nedovoluje trávit mnoho času mimo své oblíbené město, jeho žák, Jaina Proudmoore, zastává roli jeho očí a uší v okolním světě. Antonidas se těší na den, kdy předá svoji moc a zodpovědnost za vedení Jaině, o které tuší, že se jednou stane nejmocnějším arcimágem.  

Daelin Proudmoore

Povolání: Námořní Admirál, Vládce královstí Kul Tiras

Příslušnost: Kul Tiras, Aliance

(WarCraft III: The Frozen Throne-Bonusová Kampaň)

Vážený a respektovaný vůdce aliančních námořních sil za Druhé Války. Jeho odvaha na moři a smysl pro strategii byly jedinečné. Největší dar, který dal svému lidu, však nebyly vítězství v bitvách, nýbrž jeho dcera Jaina. Daelin Proudmoore zahynul v bitvě s Orčím náčelníkem Thrallem na ostrově Threramore, poté co se Orky snažil vojenskou silou vypudit z Kalimdoru.  

Rhonin

Povolání: Mág Lordaeronu

Příslušnost: Aliance

(Neobjevil se v žádné z her - je ale hlavním hrdinou knihy WarCraft: Den Draka a trilogie War of the Ancients)

Rhonin byl lidským mágem, který byl s malou skupinkou bojovníků Aliance vyslán proti Nekrosovi a Hordě do Grim Batolu. Měl to být právě Rhonin, kdo měl zničit Duši Démona, artefakt, který svazoval Rudé Draky a nutil je poslouchat příkazy Hordy. Ačkoliv Aliance vyslala nepohodlného Rhonina na jeho misi spíše proto, aby se ho zbavila, mág si vedl nadmíru dobře a svůj úkol splnil. Po osvobození Draků Rhonin sledoval, jak draci, kteří žili v zajetí Orků nyní trhají své bývalé pány na kusy. Pádem Grim Batolu byla Horda oficiálně poražena. Téměř v šichni Orkové, kteří válku přežili byli internováni v táborech Aliance.
Rhoninovi ale bohužel ani po válce není dopřáno klidu. Spolu s drakem Krasem a Orkem Broxigarem je přenesen v čase do doby, kdy se elfí královna Azshara spolu se svými služebníky snažila přivolat do Azerothu démonického pána, Sargerase. Rhonin je pak jedním z těch, kdo se musí královně a Legii postavit a zabránit tak zničení světa.  

Tirion Fordring

Povolání: Paladin

Příslušnost: Řád Stříbrné Ruky, Lordaeron

(World of WarCraft, je také hlavní postavou knihy (e-book) WarCraft: Of Blood and Honor)

Tirion byl jedním z nejvýznamějších paladinů řádu Stříbrné Ruky. Byl také pánem pevnosti Mardenholde. Během Druhé Války statečně bojoval po boku Aliance a stal se jedním z velkých hrdinů války. Několik let po válce objevil Tirion polorozbořenou věž, ve které se skrýval postarší Ork. Oba bojovníci se do sebe bez řečí pustili, ale během boje se uvolnil kus kamene z věže a dopadl na Tiriona, který upadl do bezvědomí. Ork, jehož jméno znělo Eitrigg, jej ale nezabil. Místo toho jej přivázal k sedlu jeho koně a nechal ho odejít. Přestože se jeho Tirionův přítel, Barthilas, snažil dovědět něco víc o místě, kde Ork žije, uvědomil si Tirion, jak čestně se Eitrigg zachoval a vrátil se do věže, aby mu poděkoval. Mezi svými lidmi se pak Tirion snažil rozhlásit, že Ork nepředstavuje žádnou hrozbu, ale Barthilas mu nevěřil a vzal spravedlnost do svých rukou. Eitrigg poté bojoval s Tirionem po boku proti lidem, ale nakonec byli zajati a odvezeni do města Stratholme. Nakonec se jim podařilo útéct a skrývat se v divočině, až do dne, kdy narazili na Hordu. Eitrigg se vrátil ke svému lidu a Tirion zůstal osamocen a dodnes žije na místě, které je dnes známé jako Eastern Plaguelands.

 

Aedelas Blackmoore

Povolání: Velitel internačního tábora Durnohlde

Příslušnost: Aliance

(Neobjevil se v žádné z her - dočtete se o něm v knize WarCraft: Vládce Klanů)

Blackmoore vedl internační tábor Durnholde, kde byli uvězněni někteří zbylí Orkové po porážce Hordy v Druhé Válce. Nelítostně prahl po moci a věhlasu a Orkům, které měl pod svým dohledem nevěnoval příliš péče. To všechno bylo zřejmé jeho nejoblíbenějšímu vězni, Thrallovi, budoucímu vůdci Orků. Blackmoore našel Thralla, ještě když byl malé dítě, krátce po vraždě jeho rodičů. Vychoval Thralla jako svého gladiátora, ale to byla jen zástěrka pro jeho skutečný plán. Blackmoore doufal, že využije svého Orka jako vůdce pro novou Hordu a v jejím čele zaútočí na Alianci a stane se tak absolutním pánem Azerothu. Thrallovi se ale podařilo s pomocí přátel utéct, znovu sjednotil Hordu a již jako vůdce svého lidu dobyl Durnholde stejně jako další internační tábory a Blackmoora zabil těsně předtím, než jeho pevnost srovnal se zemí.

 

Lord Garithos

Povolání: Generál Lordaeronu

Příslušnost: Aliance

(WarCraft III: The Frozen Throne)

Garithos je arogantní kapitán Alianční armády, který povýšenecky rozkazuje Krvavým Elfům v řadách Aliace a jejich princi Kael'Thasovi. Poté co Kael'Thas při jednom z úkolů přijme pomoc Nagů, obviní ho Garithos z velezrady a spolu se všemi Krvavými Elfy ho odsoudí k smrti. Kael'Thasovi a jeho mužům se ale podaří z vězení uniknout a kouzelným portálem se Elfové přemístí do nehostinného Outlandu. Garithos se Krvavým Elfům hodlá pomstít, ale nikdy se mu to nepodaří. Později je zabit démonem Varimathrasem.