Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hrdinové Tmených Elfů

26. 5. 2006
 

Tyrande Whisperwind

Povolání: Měsíční knežka Temných Elfů – velitelka Stráží

Příslušnost: Kaldorei

(WarCraft III: Reign of Chaos, WarCraft III: The Frozen Throne, World of Warcraft)

Tyrande je starodávnou princeznou Temných Elfů a vysokou knežkou mesíční bohyně Elune. V minulých dobách pomáhala Furionovi a Illidanovi Stormrageovým v boji za záchranu Kalimdoru před Plamennou Legií. Kromě toho, že je vysokou kněžkou Elune, je také velitelkou Stráží, skupiny bojovnic, které jsou odhodlány bránit kalimdorské pobřeží, zatímco jejich mužské protějšky, Druidové, spí svůj hypnotický Smaragdový Sen. Tyrande je odhodlaná válečnice, která má jistou nechuť k tomu, aby nesla na svých bedrech zodpovědnost za obranu země, zatímco Druidi spí. Její nehynoucí láska k Furionu Stormrageovi jí však dává dostatečnou sílu a odvahu, aby mohla celá staletí žít sama a vykonávat posvátný úkol bránit Kalimdor před nebezpečím.

 

Malfurion Stormrage

Povolání: Arcidruid Temných Elfů

Příslušnost: Kaldorei

(WarCraft III: Reign of Chaos, WarCraft III: The Frozen Throne, World of Warcraft)

Furion byl prvním Temným Elfem, který se vzepřel zlé královně Azshaře a jejím démony uctívajícím urozeným. Spolecně se svým bratrem Illidanem a polobohem Cenariem vedl během Války stromovců bitvu proti Plamenné Legii. Byl prvním, kdo se vzdal magie a přijal zásady druidismu. Více než deset tisíc let byl duchovním vůdcem Temných Elfů a vší silou se snažil o zachování křehké kultury svého lidu – dokonce i z hypnotického spánku ve Smaragdovém Snu.

 

Illidan Stormrage

Povolání: Lovec démonu Temných Elfů – dříve čaroděj

Příslušnost: žádná

(WarCraft III: Reign of Chaos, WarCraft III: The Frozen Throne)

V temných dnech, ještě před Válkou stromovců, patřil Illidan k jedněm z mála neurozených uživatelů magie. Přestože ho jeho starší bratr Furion varoval, že magie přináší jen zlo a zkaženou moc, Illidan zatvrzele odmítal vzdát se svého oblíbeného umění. Za nějaký čas vznešený Temný Elf ztratil svou duši a stal se závislým na chaotické energii magie. Ačkoliv Illidan temnou moc používal k pomoci bratrům a sestrám v boji proti démonům z Plamenné Legie, nakonec svuj lid zradil, přidal se ke zlé královně Azshaře a jejím stoupencům. Po skončení války a trvalém rozdělení pevniny Kalimdoru dal vzniknout nové Studně Věčnosti, aby si zajistil, že jeho vytoužená, zkažená magie ze světa nikdy nezmizí. Za tento hřích ho nechal jeho bratr Furion spoutat řetězy a na věky věků umístit do podzemního žaláře. Od těch dob zůstával Illidan uvězněn v temnotě.

 

Fandral Staghelm

Povolání: Jeden z hlavních velitelů Temných Elfů

Příslušnost: Kaldorei

(World of WarCraft)

Moudrý Druid Fandral je jedním z hlavních velitelů Malfuriona Stormrage. Snaží se v řadách Temných Elfů vzbudit zájem o druidismus a trénuje mladou generaci Druidů divočiny. Jeho horkokrevný temperament se občas střetne se spíše zdrženlivými názory Malfuriona Stormrage. Fandral totiž věří, že budoucnost Temných Elfů závisí více na rozpínavosti a vojenském plánování. Jeho radikální víra a agresivní vystupování jej také často dovedou do sporu s Nejvyšší Kněžkou, Tyrande. Bez ohledu na to je však Fandral velmi zdatným zástupcem Malfuriona.

 

Azshara

Povolání: Královna Temných Elfů

Příslušnost: Quel´dorei

(Neobjevila se v žádné z her - pojednává o ní knižní trilogie WarCraft: War of the Ancients)

Azshara byla nesmrtelnou královnou obyvatel Kalimdoru v časech před zničením Studny Věčnosti. Vybudovala palác nesmírné krásy na břehu Studny. Bylo to právě zde, kde její posluhovači zvaní Quel'dorei neboli "Urození" žili a sloužili své paní. Zatímco Královnu měla většina obyvatel v úctě, její elitářské služebníky nenáviděli. Azshara svým Quel'dorei nařídila studovat Studnu a objasnit pravý důvod její existence na zemi. Právě v této době začali urození vládnout první primitivní magií, která se rodila ze Studny. Přesvědčení urozených o jejich vlastní nadřazenosti rostlo spolu se zvyšující se mocí. Studna, která obsahovala podstatu veškeré magie a také chaosu pomalu ovlivňovala myšlení Temných Elfů, kteří ji využívali. Azshara si libovala v moci, kterou jí Studna nabízela a stále častěji slýchala magické volání Studny. Sargeras, Pán Chaosu a otec Plamenné Legie ucítil síly, které byly vysílány používáním Studny a pokoušel se vyhledat jejich zdroj. Zlákal královnu a donutil ji, aby ho začala uctívat jako svého boha. Azshara otevřela portál a Legie se poprvé nahrnula do Azerothu. Démoni hubili její lid, ale královna se o ně už nestarala, ona a urození již čekali jen na příchod Sargerase. Illidan Stormrage jí chtěl varovat před záměrem svého bratra Furiona zabít ji a zabránit tak Sargerasovi v příchodu. Během boje mezi Furionem, Tyrande a bojovníky rebelů bylo kouzlo zlomeno. To však způsobilo, že Studna vybuchla a velká část pevniny zanikla stejně jako celý chrám a pohřbil i královnu. Jeden velký kontinent Kalimodoru se rozdělil na kontinenty, jak je známe dnes.

 

Xavius

Povolání: Kancléř královny Azshary

Příslušnost: Quel´dorei

(neobjevil se v žádné z her, je ale jednou z hlavních postav knižní trilogie Válka Prastarých)

Kancléř Xavius je jednou z postav, které se nejvíce zasadily o zájem Plamenné Legie o svět Azerothu. Pán Démonů, Sargeras, jej obalamutil představou, že je jeho bohem, který má vstoupit do Azerothu, aby tento svět očistil od nehodných ras. Pomatený Xavius přesvědčil o správnosti tohoto plánu královnu Azsharu a s pomocí řady speciálně vycvičených mágů, takzvaných Urozených (v originále Highborne) se pokoušel vytvořil pro příchod Sargerase mocný portál. Jeho snažení ale přerušil druid Malfurion Stormrage a s pomocí přírodních sil Xavia zničil. Bohužel ne nadlouho - Sargeras pomocí své moci oživil Xaviovu duši a dal mu nové tělo - přeměnil jej na Satyra, stejně jako bylo poté přeměněno mnoho dalších Urozených.

 

Maiev Shadowsong

Povolání: Dozorkyně Temných Elfů

Příslušnost: Kaldorei

(WarCraft III: The Frozen Throne, World of Warcraft)

Když byl Illidan Stormrage svým bratrem Furionem uvězněm za své zločiny proti celé rase Temných Elfů, stala se Maiev Shadowsong dozorkyní v jeho vězení. Celá dlouhá tisíciletí na něj dohlížela. Až do chvíle, kdy se Illidana rozhodla Tyrande Whisperwind pustit. Maiev se hnala za Illidanem a jeho Nagy po celé zemi ve fanatické touze po jeho opakovaném uvěznění. Přesto se jí ho nikdy nepodařilo dostihnout. Illidan zemřel v Northrendu při souboji s Arthasem.

 

Shandris Feathermoon

Povolání: Lučištnice Temných Elfů

Příslušnost: Kaldorei

(WarCraft III: Reign of Chaos, World of WarCraft)

Tyrande Whisperwind měla ve své říší mnoho odvážných členek Stráží, které byly ochotny bojovat a položit svůj život pro dobro Temných Elfů a matky přírody. Jednou z nich byla i Shandris Feathermoon. Byla Tyrandinou nejoblíbenější rádkyní. Díky dlouhým létům tréninku se stala vyjímečnou lučištnicí a vždy udatně bojovala za svou milovanou rasu.

 

Dath'Remar Sunstrider

Povolání: Urozený královny Azshary

Příslušnost: Quei'dorei

(Není v žádné z her - objevil se v knižní trilogii ze světa WarCraftu - War of the Ancients)

Byl jedním z Quel'dorei, "urozených", kteří sloužili královně Azshaře. Toužil pojmout magii za svou, spolu se všemi následky takového rozhodnutí. Považoval Druidy za zbabělce, protože odmítali jeho magii. Vedl útok proti Druidům a nakonec byl vyhoštěn spolu se svými následovníky z řad urozených. Spolu s nimi se vydal přes moře na východ poté dosáhli území Quel'Thalasu. Stal se otcem Vysokých Elfů, avšak v Kalimdoru na něj nevzpomínají v dobrém.