Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hrdinové Orků

26. 5. 2006

Thrall, syn Durotanův

Povolání: Orčí šaman – Náčelník Hordy

Příslušnost: Horda

(WarCraft III: Reign of Chaos, WarCraft III: The Frozen Throne, World of Warcraft)

Thrall je jediným synem orčího náčelníka Durotana, který byl zavražděn během První války. Thrall byl jako dítě nalezen lidskými vojáky a vychován jako otrok a gladiátor. Vzdělaný a ve válečném umění vycvičený Thrall toužil po svobodě a příležitosti poznat svůj vlastní lid. Nezkušený Thrall ze svého otroctví uprchl a vydal se hledat ostatní svého druhu. Thrall ale našel jen netečné Orky. Rozhodl se je osvobodit z jejich žalářů a oprostit od démonského prokletí. Studoval prastaré orčí šamanské obřady, při nichž se naučil, jak ovládnout běsnění bouří a země. Podařilo se mu shromáždit svůj lid a osvobodit jej z lidských internačních táborů. Pro svoji čestnost, optimismus a odvahu byl jednomyslně zvolen novým náčelníkem Orčí Hordy.  

Orgrim Doomhammer

Povolání: Náčelník Hordy, Vůdce klanu Blackrock

Příslušnost: Horda

(Jeho postava se neobjevila v žádné z her, něco se o něm můžete dočíst v knize WarCraft: Vládce Klanů)

Po porážce Orků v První Válce převzal Orgrim vládu nad Hordou. Blackhandova smrt mu odhalila machinace Blackhanda se Stínovým Koncilem. Orgrim se okamžitě snažil odříznout Gul'Dana od jeho vlivu. Ten byl ale příliš chytrý, než aby se nechal jen tak lehce odstranit a tak nabídl Orgrimovi svou loajálnost a přesvědčil ho, že mu bude oddaně sloužit. Se silou jeho magie byla Horda schopna vytvářet z mrtvých těl protivníků Rytíře Smrti a bojovníky Ogrů Gul'Dan obdařil Bloodlustem. Orgrim byl vůdcem s věhlasem, jakého Blackhand nikdy nedosáhl. Používal strategie, stejně jako brutální síly a tlačil síly Aliance před sebou až k branám Lordaeronu. Aliance byla na pokraji rozdrcení. Před Orky nyní stála největší šance na vítězství. Vše ale pokazily Gul'Danovy zájmy. Věděl, že jakmile Orgrim zvítězí, již nikdy nebude potřebovat ve svých řadách zrádce, jako je on. Snažil se najít nějaký způsob jak zabránit jeho vítězství. Přemluvil několik vůdců Hordy, kteří mu věřili a spolu s jejich muži se vydal hledat hrobku démona Sargerase. Orgrim ztratil pořádný kus své armády a stejně tak i šanci na vítězství. Místo rozdrcení posledních zbytků armád Aliance se začala Horda pomalu stahovat zpět k Black Rock Spire. Poté co démoni z hrobky Gul'Dana zabili, Orgrimovy jednotky rozsekaly na kusy všechny zrádce, kteří Gul'Dana následovali. Právě u Black Rock Spire Orgrim později i padl a jeho lid byl uvězněn v internačních táborech.  

Blackhand Ničitel

Povolání: Náčelník Hordy

Příslušnost: Horda

(WarCraft: Orcs and Humans)

Blackhand byl obávaným válečníkem a impozantní postavou dějin Orků. Byl Náčelníkem, který vedl Hordu v průběhu První Války. Snad nad ním mělo kontrolu démonické prokletí, možná byl jen slabomyslný. Tak jako tak, Blackhand nikdy skutecně nebyl tím velkým vládcem Hordy, v době kdy seděl na trůně. Gul'dan s ním chytře a přitom veřejně manipuloval. Během První Války toužili Orkové po krvi díky prokletí do nich vloženého Plamennou Legií. Bojovali divoce a jen s minimálním využitím jakékoliv strategie. Blackhand na tom příliš nezměnil, aby pomohl vítězství nad Lidmi a nechal jejich brutalitu a početnost vykonat svou práci. Durotan, otec Thralla byl první, kdo se skutečně ozval proti jeho vládě. Nebýt Gul'dana, který tajně tahal za nitky politiky, neudržel by se ve funkci vůdce. Blackhand poslal své dva syny Renda a Maima s úkolem zabít Durotana a umlčet tak jeho kritický hlas. Svou vládou a zabitím Durotana si však Blackhand získal mnohem více odpůrců, než si myslel. Orgrim Doomhammer byl Durotanovým blízkým přítelem a jeho smrt byla poslední kapkou. Konečně převzal iniciativu a svrhl Blackhanda z pozice náčelníka Hordy.  

Durotan

Povolání: Vůdce klanu Frost Wolf

Příslušnost: Horda

(Neobjevil se v žádné z her - část jeho života popisuje kniha WarCraft: Vládce Klanů)

Durotan byl vůdcem klanu Frost Wolf a otcem Thralla. Když si Durotan uvědomil, že Blackhand není ničím více, než jen loutkou v Gul'danových rukou, postavil se Blackhandovi otevřeně na odpor. Gul'dan se Durotana zbavil politicky a nakonec ho vykázal. Durotan byl ale neúnavný a snažil se svého přítele Orgrima Doomhammera přesvědčit o zradě a podvodech, které Gul'dan spřádá a které mají dosadit Blackhanda do pozice vůdce Hordy. Orgrim si dobře uvědomoval, že Horda by byla ztracená, pokud by jí vedl někdo tak slabomyslný, jako je Blackhand a spolu s ním někdo tak prahnoucí po moci, jako byl Gul'dan. Blackhand ale na Durotana jen tak lehce nezapomněl. Vyslal své dva syny Renda a Maima, aby na něj připravili léčku. Ještě tého dne byl Durotan i se svou ženou Drakou brutálně zabit a jejich dítě-Thrall byl ponechán vedle jejich mrtvých těl jako svačina pro divoká zvířata. Od této chvíle byl klan Frost Wolf bez vůdce.  

Gul'dan

Povolání: Orčí Čaroděj, vůdce kmene Stormreaver

Příslušnost: Horda

(WarCraft II: Tides of Darkness)

Gul'dan byl kouzelníkem Vnitřního Kruhu a Ničitelem snů. Přestože nebyl šťastný ze svých plánů s Hordou, vedl tajemný Stínový Koncil. Kdysi byl Ner'Zhulovým učedníkem, Kil´Jaedenem byl zasvěcen do tajů démonické magie a stal se jedním z nejmocnějších čarodějů, kteří kdy žili. Byl posedlý nalezením hrobky mocného Sargerase. Žil v domnění, že kdyby se mu podařilo pochopit nápisy na hrobce Pána Démonů, získal by navždy jeho schopnosti.
Jeho černá magie dala zrod některým novým bojovníkům Hordy: Nekrolytům, Ogřím mágům a Rytířům Smrti. Ti všichni vzešli z jeho kolaborací s temnými božstvy. Gul'dan byl tím, kdo shromáždil všechny Orčí klany, čímž se prvně zrodila Horda. Prvním velitelem Hordy byl Blackhand, druhým Doomhammer. Přestože byl Blackhand plně pod jeho kontrolou, Doomhammer měl jiné plány... Gul'dan časem ztratil své postavení, ale s pomocí Cho'gallova kmene nakonec nalezl vysněnou hrobku. Ke své smůle zde nalezl také smrt. Říká se, že Sargeras byl stále naživu, uvězněn v hrobce a pouze čekal, až získá svou zašlou sílu se kterou by znovu zaútočil na zemi.  

Ner'Zhul / Král Lichů

Povolání: Šaman Orků a vůdce klanu Shadow Moon, později přetvořen na Krále Lichů

Příslušnost: Horda

(WarCraft III: Reign of Chaos, WarCraft III: The Frozen Throne)

Ner´Zhul byl vládcem Orků v Draenoru ještě před první invazí do zemí Azerothu. Nechal se zlákat démonickou Plamennou Legií a uzavřel s ní Krvavý Pakt, čímž odsoudil svůj lid k záhubě. Když ale zjistil, že by dodržení smlouvy pro jeho lid znamenalo zánik, rozhodl se vzepřít démonu Kil´jaedenovi. Ten se rozzlobil a přísahal Ner´Zhulovi, že se mu pomstí. Když Ner´Zhula později chytil při útěku z bortícího se světa Draenoru, dlouho ho mučil - trhal jeho tělo, ale duši nechal nedotčenou. Po dlouhém trýnění mu nabídl smlouvu novou. Ner´Zhul ve své situaci nemohl než nepřijmout. Démon jeho duši uvěznil do ledového kvádru a ten umístil do nehostinného Northrendu, odkud začal nový Král Lichů vládnout ve jménu Kil´jaedena. Přestože Ner´Zhul začal sloužit svému pánu dobře, stále plánoval, jak se vymanit ze svého prokletého vězení a pomstít se démonovi za všechno, co mu způsobil.  

Nazgrel

Povolání: Bojovník klanu Frostwolf

Příslušnost: Horda

(WarCraft III: The Frozen Throne, World of WarCraft)

Nazgrel byl výtečným bojovníkem klanu Frostwolfů, který dříve vedl Thrallův otec. Když se Thrall připojil ke svému kmeni, Nazgrel nejprve jeho snahy o začlenění do kmene odmítal. Jakmile ale Thrall obhájil své právo v boji, získal si Nazgrelův respekt. Od chvíle, kdy se stal Thrall vůdcem Frostwolfů, je Nazgrel jeho generálem a velitelem ochranky. Nazgrelovým posláním je bránit Durotar před vnitřní hrozbou a anarchií. Ačkoliv je krutým, strach nahánějícím válečníkem, je plně oddán svému veliteli a Hordě.  

Korgath Bladefist

Povolání: Velitel klanu Shattered Hand

Příslušnost: Horda

(WarCraft II: Beyond the Dark Portal)

Jako břitva ostrá čepel kosy sedí pevně ukotvená na místě jeho useknuté ruky. Korgath se vždy žene do nejzuřivějších bitev. Jeho nemilosrdná taktika a bezohlednost z něj udělala vůdce obávaného klanu Shattered Hand. Podobně jako Hellscream, i Korgath čeká jen na chvíli, kdy bude jeho klan vyslán proti nic netušícím lidem, aby se o chvíli později podílel na vydatném krveprolití. 

Kilrogg Deadeye

Povolání: Velitel kmene Bleeding Hollow

Příslušnost: Horda

(WarCraft II: Beyond the Dark Portal)

Vůdce klanu Bleeding Hollow byl vždy nakloněn Ner'Zhulovi, když Gul'danova vojska zaútočila z Draenoru na Azeroth. Když s Gromem Hellscreamem dostali úkol najít a získat artefakty pro otevření dalších portálů, poslušně plnil Ner'Zhulovy rozkazy. Ve chvíli, kdy byl jeho domovský svět Draenor trhán na kusy Portálem, který otevřeli, vedl Kilrogg spolu s Gromem útok, který měl jejich lid protlačit portálem do Azerothu. Gromovi se podařilo uniknout, ale Kilrogg takové štěstí neměl - spolu se svým klanem strávil zbytek svého života v jednom z Aliančních internačních táborů.

Grom Hellscream

Povolání: Orčí válečník – Náčelník kmene Warsong

Příslušnost: Horda

(WarCraft II: Tides of Darkness, WarCraft III: Reign of Chaos)

Grom Hellscream je posledním Orčím náčelníkem z Draenoru, který doposud zůstal naživu. Hellscream, který dovedl svůj kmen Warsong k bezpočtu vítězství nad lidmi, je nyní zoufalý z otupělosti, které podlehla jeho rasa po skončení Druhé Války. Hellscream byl jedním z prvních Orků, kteří padli za obět démonickému prokletí své rasy. Ve svém srdci mnoho dlouhých let zápasil se zběsilostí a krvežíznivostí. Nyní, pod Thrallovým prozíravým, idealistickým vedením, Hellscream věří, že se on i jeho lid mohou konečně dostat ze škodlivého vlivu démonů. 

Rexxar

Povolání: Potulný bojovník z rod Mok'Nathal

Příslušnost: Horda

(WarCraft III: The Frozen Throne - Bonusová Kampaň, World of WarCraft)

Rexxar vlastně není Ork, je míšencem Orka a Ogra, a je posledním ze starého rodu Mok'Nathal. Rexxar se dlouhou dobu toulal práznou krajinou a už ani nedoufal, že ještě někdy uvidí civilizaci. Shodou náhod se ale dostal do hlavního města Orků, Orgrimmaru a zde začal pracovat pro Thralla. K jeho největším zásluhám patří připojení Taurenů a Ogrů k Hordě, když se Orkové chystali vyhnat ze své země útočící Lidi vedené Admirálem Proudmoorem. 

Broxigar

Povolání: Válečník

Příslušnost: Horda

(neobjevil se v žádné z her, je ale jednou z hlavních postav knižní trilogie Válka Prastarých)

Brox byl válečným veteránem, který během Třetí Války bojoval pro boku Lidí a Temných Elfů proti Plamenné Legii u hory Hyjal. Z této války vyšel jako jeden z mála živý a stále ho tíží vzpomínky a vina, že on zůstal naživu, zatímco většina jeho přátel hrdinně padla v boji. Spolu s drakem Krasem a lidským mágem Rhoninem je několik let po válce přesunut v čase, aby pomohl porazit pomatenou elfí královnu Azsharu a zabránil tak vstupu Plamenné Legie do Azerothu.